top of page

Handelsbetingelser & vilkår for deltagelse

DELTAGERBETINGELSER

Persondata og fortrolighed

Godeben.com forbeholder sig ret til at vise deltagers navn, klub, land, firma, fødselsår og nationalitet på startnumre, deltager- og resultatlister.

Personlige oplysninger, der afgives i forbindelse med tilmelding og deltagelse i Godeben.com's løb, opbevares af arrangøren og videregives eller sælges aldrig til tredjepart, udover ovenfor nævnte offentliggørelse eller i forbindelse med anonymiseret statistik. E-mails og mobilnummer anvendes til at sende nødvendig løbsinformation til deltagere, og deltageren har ikke mulighed at afmelde sig informationsmails, da disse er nødvendige for at sikre, at løbet kan afvikles problemfrit. 

Brug af mediemateriale

Fotos, filmoptagelser, interviews og lignende mediemateriale, hvori deltagere optræder i forbindelse med Godeben.com's løb, kan efterfølgende frit benyttes af arrangørerne, sponsorer og partnere, herunder også til markedsføringsformål. Alle fotos, som arrangørerne benytter såvel online som på trykt materiale, herunder på hjemmesider, Facebook, Instagram og Twitter, er underlagt ophavsret og må på ingen måde anvendes med markedsførings- eller kommercielt formål uden aftale. 

Startnumre

Afhentning af startnummer på selve løbsdagen sker på eget ansvar, og forsinkelser som følge af eksempelvis trafikale forhold, kø til afhentningsstedet og lignende påhviler alene deltageren.

Bekræftelse og kontrol af tilmelding

Umiddelbart efter tilmelding modtager man en ordrebekræftelse via e-mail. Modtager man ikke en kvittering, eller opdager man fejl og mangler ved den, bedes man kontakte os. 

Produktansvar, fortrydelsesret og refundering

I henhold til Forbrugeraftaleloven om handel på internettet har udbyderen det fulde produktansvar. Deltageren (køberen) har jf. Forbrugeraftaleloven om handel på internettet ingen fortrydelsesret, idet rekreative fritidsaktiviteter ikke fremgår af aftalen.

Overdragelse

Det er muligt at overdrage sit startnummer til en anden person. Gebyret for navneændring i forbindelse med vores løb er 50 kr.

Helbred

Deltagere skal være sunde og raske og mene sig i stand til at fuldføre hele distancen ved egen hjælp.

Ansvar

Deltagere bekræfter ved tilmelding, at de er indforstået med, at deltagelse sker på eget ansvar, og at hverken arrangøren, partnere eller sponsorer kan drages til ansvar for skader, deltageren pådrager sig selv eller andre under løbet, og som ikke kan tilskrives Godeben.com. Deltagere under 18 år bekræfter desuden, at forældre eller værge har givet accept til den mindreåriges deltagelse i løbet.

Aflysning og force majeure

I tilfælde af aflysning på grund af force majeure eller myndighedspåbud, som Godeben.com ikke kan pålægges ansvar for, er der ikke mulighed for refundering eller erstatning af startgebyr og omkostninger i forbindelse med arrangementet.

Forbehold for fejl og mangler

Godeben.com tager forbehold for eventuelle fejl og mangler i priser og arrangementsbeskrivelser såvel online som på trykt materiale. Al information offentliggøres med forbehold for ændringer.

bottom of page